Geoportál města
Žďár nad Sázavou

Aplikace

Kontaktní údaje

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

Přihlásit se
  • 09
    bře
    Nová ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro východní část území ČR, území ORP bylo snímkováno 18.07.2022 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK